top of page
1 Fasade c зеленью_edited.jpg
Изображение в Безымянный-1.png

Koupě a financování

Jsme rádi, že jste se rozhodli koupit nemovitost v Rezidenci Veleslavínská 47, Praha 6.
Seznamte se prosím s našimi standardními platebními podmínkami a postupem při koupi bytu.

STANDARDNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY A TERMÍNY

 • Předrezervace je zdarma;

 • Rezervační poplatek =100.000 Kč;

 • Doplatek = 100 % z kupní ceny při podpisu kupní smlouvy (za mínusem rezervačního poplatku);

 • Možnost hypotečního financovaní.

Nezávazná rezervace

Závazná rezervace

Koupě nemovitosti

Předání nemovitosti

Klientské změny

3 dni

30 dnů

45 dnů

10 dnů

60 dnů

Zdarma

Uhrada rezervačního poplatku 100.000 Kč

Uhrada 100% kupní ceny nemovitosti vlastními zdroji nebo čerpáním hypotečního úvěru

Zdarma

Cena podle zvolených materiálů a práci

Smlouva o Předrezervaci, Klientský portál MŮJ BYT

Rezervační smlouva, Zajištění financování

45 dnů

Předávací protokol

Dodělávání bytu dle Vašich představ

POSTUP PŘI KOUPI BYTU

Výběr bytu

Svůj nový byt si můžete vybrat různými způsoby:

 • Na internetových stránkách veleslavinska47.com, každý den pro Vás aktualizujeme stav a ceny volných bytů;

 • S naším zástupcem na prohlídce bytu.

Předrezervace bytu je zdarma


Nezávaznou předrezervaci bytu můžete udělat různými způsoby:

 • Na webových stránkach veleslavinska47.com;

 • Telefonicky, tel +420 776376516;

 • Emailem: veleslavinska47@gmail.com;

 • Na osobní schůzce s prodejcem.

Po předrezervaci se Vám se automaticky vygeneruje Předrezervační smlouva, po jejíž akceptaci Vám na email přijdou přístupové údaje do klientského portálu MŮJ BYT.
Předrezervace je nezávazná, je zdarma a má platnost 3 dnů.
V případě, že nedojde v průběhu 3 dnu k podpisu Rezervační smlouvy, předrezrevace se ruší a byt se nabízí dalším zájemcům.

31 гостиная_edited.jpg
16 доп фото 9.jpg

KLIENTSKÝ PORTÁL MŮJ BYT

Jsme s Vámi vždy rádi ve spojení!
Po akceptaci Předrezervační smlouvy Vám na email přijdou přístupové údaje do  klientského portálu MŮJ BYT.
V Vašem klientskem portálu MŮJ BYT najdete informace o Vašem bytě, veškeré společně podepsané smlouvy, potvrzení o 
uskutečněných Vámi platbách, klientské změny a veškeré důležité kontakty.


Prostřednictvím klientského portálu můžete:

 • Podepsat a zaplatit Rezervační smlouvu;

 • Dodat požadované klientské změny;

 • Objednat termín předání bytu;

 • Vyžádat veškeré potřebné dokumenty.

REZERVACE BYTU: REZERVAČNÍ SMLOUVA

Pokud se rozhodnete byt závazně rezervovat, podepisuje se Rezervační smlouva.
Rezervační smlouvu můžete podepsat na:

 • Webových stránkach veleslavinaka47.com;

 • U nás osobně;

 • U našich prodejců.

Po podpisu Rezervační smlouvy, v průběhu 5 dnů, musí být uhrazen rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč, a to pouze na účet naší společnosti:

2802194221 / 2010 v FIO bance,
IBAN:CZ90 2010 0000 0028 0219 4221
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

V případě, že nedojde v průběhu 5 dnu k přepsání Rezervačního poplatku na účet naší společnosti, Rezervační smlouva se ruší a byt se nabízí dalším zájemcům.
Platnost Rezervační smlouvy je obvykle 30 dní. V případě, že využíváte službu HYPOASISTENT a potřebujete délší dobu pro vyřizování hypotečního úvěru, domluvíme se o prodloužení lhůty Rezervační smlouvy.

21 доп фото 13.jpg
brian-zajac-4LngtXlsjJs-unsplash (1).jpg

KOUPĚ BYTU

Do 30 dnů po podpisu Rezervační smlouvy by měla být podepsána kupní smlouva, smlouva o vázaném učtu a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Váš podpis na Kupní smlouvě musí byt ověřen, proto u podpisu musíte být přítomni Vy osobně, nebo Váš zástupce s ověřenou plnou mocí. Do 5 dnů od podpisu Kupní smlouvy na vázaný účet musí být uhrazena kupní cena (100 % kupní ceny za mínusu 100.000 Kč Rezervačního poplatku).

Po úhradě kupní ceny FIO banka dává potvrzení o vzdání zástavního práva na byt. Na základě podepsané kupní smlouvy a potvrzení o vzdání zástavního práva bude učiněn návrh na vklad do katastru nemovitostí. Přibližně během 45 dnů proběhne odstranění zástavního práva v FIO bance a registrace Vašeho vlastnického práva.

Jako výsledek, budete mít ve Vašem vlastnictví byt bez jakýchkoliv omezení.

FINANCOVÁNÍ HYPOTÉKOU

Jestli potřebujete financování hypotékou, můžete využít službu HYPOASISTENT.
Profesionální hypoteční specialista Vám pomůže zdarma sjednat hypotéku za výhodných podmínek, pomůže s výběrem produktu (investiční hypotéky, hypotéky pro podnikatele, 90% hypotéky, aj.), poradí s výběrem typu úrokové sazby a pomůže s přípravou všech dokumentů. Zajistí také odhad kupované nemovitosti a komunikaci s katastrem a bankou.
Nabídka 15 bank a speciální balíčky zvýhodněných podmínek pro klienty Rezidence Veleslavínská 47:

 • Snížená úroková sazba;

 • Hypotéka s možností kdykoliv splatit či refinancovat;

 • Zajištění odhadu nemovitosti.

Uvažujete-li o financování hypotékou, k rychlému orientačnímu výpočtu vám pomůže hypoteční kalkulačka.
Kontakty HYPOASISTENT pro Rezidenci Veleslavinska 47:


Ing. Jitka Vágnerová +420 739 329 444 vagnerova@hypoasistent.cz;
Ing. Luděk Havlíček +420 739 329 904 havlicek@hypoasistent.cz.


V případě, že HYPOASISTENT potřebuje více času na vyřízení Vaší hypotéky, zdarma prodloužíme lhůtu Vaší rezervační smlouvy.
V případě, že jste si jisti ve vlastních silách ohledně sjednání úvěru, přebíráte na sebe povinnost zajištění všech procesů spojených s vyřízením úvěru, s jeho čerpáním a včasné úhradě kupní ceny.

31 кровать.jpg
brian-zajac-T28LLOIuJj4-unsplash (2).jpg

PŘEDÁNÍ BYTU

Po úspěšně registraci v Katastru nemovitosti, do 5 dnů jsme připraveni předat byt.
Podepíšeme s Vámi předávací protokol, sepíšeme stav měřidel vody a elektřiny, předáme Vám dokumentaci a návody na užívání k instalovaným zařízením, předáme klíče od bytu a domu, předáme evidenční list s informací o výši plateb do fondu služeb a oprav.
Na základě Vašeho souhlasu, zařídíme přepsání odběrného místa elektrické energie na Vás.
Po podpisu předávacího protokolu, budete faktickým vlastníkem bytu.

Gratulujeme!

KVALITNÍ STANDARD A KLIENTSKY ZMĚNY

Připravíme pro Vás byty ve standartu Shell & Core, tak aby finální úprava byla udělaná přesně podle Vašich představ. Standardní provedení bytu je podrobně popsané v našich Standardech Shell & CoreFinální úpravy můžete udělat vlastními silami, nebo nám je můžete svěřit v rámci Klientských změn.

26 бела гостиная.jpg
spacejoy-Kh4tedFdHz4-unsplash.jpg

KLIENTSKÉ ZMĚNY, FINÁLNÍ ÚPRAVY

Klientské změny se uskuteční po podpisu kupní smlouvy a úhrady kupní ceny.

Na Vaše přání, jsme schopni udělat individuální úpravy, jako např. dílčí změny příček a vnitřních dispozic, změny v umístění vypínačů a zásuvek, rozvodech elektřiny, vody, odpadů, vytápění. Tyto změny je však třeba technicky posoudit, poté vyprojektovat a následně provést kalkulaci ceny. V souvislosti s klientskými změnami jsou stanoveny poplatky za dané kategorie klientských změn, případně platby za projekční práce, více práce a nadstandardní materiály. 

Finální úpravy jsou za příplatek a rádi Vám je pomůžeme udělat v rámci Klientských změn. Ceny finálních uprav záleží na cenách zvolených materiálů a práci. V rámci klientských změn můžete vybírat z široké nabídky obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, podlahových krytin a vnitřních dveří.

Výběr se provádí ve vzorkovnách smluvních dodavatelů.

Kontakty Vám rádi sdělíme po podpisu Kupní smlouvy, ve Vašem klientského portálu MŮJ BYT

 

O všech klientských změnách bude podepsána smlouva o dílo, s podrobným rozpočtem prací a materiálů.

DANĚ SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍM NEMOVITOSTI (DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ)

Daň z nemovitých věcí hradí vlastník nemovitosti, kterému k 1. lednu běžného kalendářního roku přísluší vlastnické právo k nemovitosti. Do té doby, daň z nemovitosti hradí předchozí vlastník.
Pokud jste vlastník nemovitosti, musíte podat Daňové přiznáni 
do 1. února příslušného roku.
Daňově přiznání k Dani z nemovitých věcí se podává na příslušný finanční úřad, Prahy 
Pojštění nemovitosti. 

Po podepsání předávacího protokolu jste odpovědni za Vaší nemovitost, proto doporučujeme sjednat pojištění nemovitosti a odpovědnosti.
Můžete vybrat jakoukoliv pojišťovací společnost dle vlastních preferencí.


My osobně máme dlouholetou dobrou zkušenost s pojištěním u společnosti Allianz. Specialisty na Rezidenci Veleslavínská 47 :
tel +420 60212000

e-mail: petr.ocetnik@iallianz.cz

Ing. Petr Ocetnik

30 стол и архидея_edited.jpg
13 доп фото 6.jpg

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ,

PLATBY DO FONDU SLUŽEB A OPRAV

Vlastníci jednotlivých bytů budou tvořit společenství vlastníků jednotek Rezidence Veleslavinska 47 (SVJ Rezidence Veleslavinska 47) SVJ Rezidence Veleslavinska 47 existuje pro zajištění správy budovy a pozemků. Při koupi bytu vstupujete do společenství vlastníků jednotek Rezidence Veleslavinska 47. 

Naše společnost založila SVJ Rezidence Velesalvinska 47 a schválila Stanovy. Hlasovací hlas má každá jednotka. Rozhodování u jakýkoli řešeni SVJ Veleslavinska 47 je většinou hlasu společníků. V době založení SVJ Rezidence Veleslavínská 47 měla naše společnost většinu hlasů. Během prodeje jednotek, podíl hlasu naší společnosti se bude zmenšovat a podíl nových vlastníků jednotek se bude zvětšovat. Až podíl nových vlastníků bude vyšší než 50%, bude svolána první schůzka SVJ Veleslavínská 47. Na první schůzce SVJ Rezidence Veleslavínská 47 proběhnou volby členů výboru a jiných orgánů společenství, zvolen správce Rezidence Veleslavínská 47. Informace o termínu schůze správce objektu Vám pošleme e-mailem.

bottom of page
Nabídka bytu